Har vi en fri vilja?

 

Veckans Inspiration handlar om vår fria vilja! Har vi verkligen en fri vilja? Vad säger du? Vad tror du? Och vad säger forskningen?

 

I filmen “Neuroscience and free will” ser vi Marcs Du Sautory, professor vid Oxford University då han deltar i en studie, där de tittar på neurologiska aspekter när vi fattar beslut. 

 

I filmen visas att 6 sek innan Marcus blev medveten om att fatta ett beslut kunde det avläsas i hjärnan. John-Dyland Haynes, professor vid Bernsteins Center för Neuroforskning i Berlin kunde avläsa Marcus Du Sautory´s hjärnaktivitet om att han skulle fatta ett beslut, 6 sek innan han själv var medveten om det.

 

Alltså vi fattar beslut på ett undermedvetet plan som regestreras i hjärnan 6 sekunder innan vi blir medvetna om vilket beslut vi ska ta. Finns då den fria viljan? Eller styrs vi enbart utifrån våra invanda beteenden?

 

Success Education önskar dig en härlig Valborg!