Ta ett “skogsbad”

 

I Holones senaste tidning kan man läsa; “Ta ett skogsbad och kom igen”. I väst börjar mindfulness-övningar bli mer vedertaget som samtalsämne, medan man i Japan går ännu längre, och fullständigt impregnerar sig i sinnesförminnelser – de “skogsbadar”, Shinrin yoku som det heter. Nyttan av detta skogbad börjar få vetenskapligt stöd.

 

De “skogsbadar” i Cypressolja, och cypressoljan stimulerar immuncellera.

 

“Professor Yoshifumi Miyazaki från University of Chiba och Qing Li från Nippon Medical School försöker kartlägga vad som sker. De har undersökt över 600 deltagare sedan 2004. Helt klart ses generella effekter på stress-nivåer. Och effekterna tycks bestå ibland upp till en månad.

 

Li är intresserad av vad som händer med immunsystemet och lät en grupp stressade affärsmän ta ett “skogbad” morgon och kväll i 3 dagar. Efteråt visade blodtesterna att de immunceller som kallas NK-celler (natural killer-celler) hade ökat i antal med 40 %. En månad senare låg de fortfarande på 15 % högre än vid start. Motsvarande vandringar i stadsmiljö gav inga effekter på NK-cellerna.

 

Li blev nyfiken på om det fanns andra faktorer än stress som påverkade och han riktade uppmärksamheten mot aromatiska flyktiga doftämnen, sk fytoncider, som utsöndras från vintergröna träd. En grupp försökspersoner fick tillbringa en natt på ett hotell där vissa rum preparerats med aerosoler innehållande olja från en vanlig cypress. Andra rum fick vara utan.

 

Det visade sig att de som andades in cypressoljan minskade sina stressnivåer, mätt som mängden adrenalin i urin, under natten och ökade antalet NK-celler med 20 %. I kontrollgruppen sågs inga förändringar. Det här är intressanta resultat på mer kontrollerad forskning behövs. Kunskapen kan komma till stor nytta när det kommer till olika inslag av preventiva hälsoåtgärder i storstäder.

 

(Källa: Environ Health Prev Med 15:9-17; 2010)”

 

Ur Holone nr 1 2013

 

Success Education önskar en solig vecka!

 

Vi ses väl på Tillväxtdagen i Halmstad Arena den 15/3?