Intuitionen stärks när du mår bra

 

Enligt nobelpristagaren Daniel Kahneman har människan två olika system för tänkandet. System 1 är snabbt, intuitivt, associativt och känslomässigt. System 2 är långsammare, överläggande, analytiskt och logiskt.

 

Sarnoff Mednick, ung psykolog på 1960-talet utvecklade ett test som han kallade Remote Association Test, RAT. RAT går till såhär: Försökspersonerna får tre ord: ost, druva, bouquet. De ombeds nu att tänka ut ett enda ord som kan associeras till samtliga tre ord. Svar: vin.

 

På senare år har tyska psykologer använt olika varianter på detta test och gjort värdefulla upptäckter om kognitiv förmåga, säger Kahneman. Forskarna utgår ifrån två frågor:

 

  • Kan människor känna att en ord-triad har en lösning redan innan de vet om vilken lösningen/ordet är?
  • Hur påverkar sinnestillståndet denna fråga?

De gjorde några försökspersoner glada och några ledsna genom att be dem under flera minuter tänka på antigen lyckliga eller ledsamma episoder i sitt liv.

 

Därefter presenterades en serie av ord-triader där hälften hade samband och kunde associeras till ett gemensamt ord, hälften inte. De fick max 2 sekunder på sig att gissa om orden hade ett samband eller inte. Denna tid gjordes med flit för kort för att lösningen skulle hinna komma upp i deras medvetande.

 

Den första upptäckten var att kognitiv förmåga är uppenbarligen genererad av en mycket svag signal från system 1, som “vet” när de tre orden delar en association. Och detta sker långt innan associationen är fångad av medvetandet.

 

Den andra stora upptäckten var vilken kraftfull påverkan sinnestillståndet hade på den intuitiva förmågan. När personerna var i ett lyckligt tillstånd fördubblades antal rätt gissningar!

 

Men ännu mer slående var att när de var i ett olyckligt tillstånd så var de helt oförmögna att pricka rätt med sina gissningar! De blev inte bättre än slumpen.

 

Kahneman drar slutsatsen att sinnestillståndet påverkar vårt intuitiva System 1: när vi känner oss obekväma eller olyckliga, förlorar vi kontakten med vår intuition!

System 1 är sårbart och känsligt för sinnestillstånd, men studier visar att med mindfulness-träning blir detta system mer robust.

 

Mindfulness träning leder till att den flitige utövaren blir gladare och tänker mer positivt. Det område i hjärnans vänstra frontallob som kan associeras till glädje, lycka, entusiasm och nyfikenhet aktiveras under meditation. Eftersom mindfulness resulterar i välmående torde pricksäkerheten hos det intivitiva system 1 stärkas, i enlighet med Daniel Kahnemans tankar.

 

(Källa Holone – tidskriften som gör modern hjärnforskning till livskonst)

 

Success Education önskar dig en härlig vecka!