Kvantfysik

 

Max Planck, kvantfysiker säger att materian som vi är består av, existerar inte så som vi har blivit lärda att tro. Världen är inte vad vi tror att den är.

 

“As a man who has devoted his whole life into the most clear-heades sceince, to the study of matter. I can tell you as a result of my resurch about the atoms, this much… 

There is no matter as such! All matter originates and exists only by virtue of a force, which brings the particle of an atom to vibration and holds this most minute solar system of the atom together. We must assume behind this force the existence of a counscious and intelligent Mind. This mind is the Matrix of all matter”.

 

Det Max Planck säger är att det finns ett medvetande bakom materian. Att materian är inte fast i sig själv, utan styrs utifrån ett fält, ett intelligent fält, som vi kan påverkar. Det innebär att vi kan påverkar vår verklighet.

 

Filmskaparna bakom filmen “The Matrix” som kom ut i slutet av 1990-talet, baserade sin film utifrån Max Plancks teorier.

 

Det som påverkar Matrixen är vad vi tror i våra hjärtan, alltså våra övertygelser.

 

John Wheeler, fysiker och som verkade samtidigt med Einstein, säger att “we could not even imagine a universe that did not contain observers (us), because…the very building blocks of the universe are the act of (us) observing the universe”.

 

Det John Wheeler säger är att vi kan inte observera något utan att inkludera att vi som observera någonting påverkar det vi observera. Alltså vad vi tror om någonting påverkar också det vi kommer att finna. Därför kan vi heller aldrig finna den minsta pratikeln i universum eller hitta världens ände, för genom att vi letar efter det så kommer vi hela tiden att hitta ännu en mindre del, och sen nästa och nästa i all oändlighet. Detsamma gäller världens ände, ju mer vi söker efter den ju större blir universum. 

 

Success Education önskar dig en härlig vecka!