Lyckans hjärna

Enligt den vetenskapliga tidningen Holone, har Richard Davidsons forskargrupp intresserat sig för “lyckan” och vad det är som gör att människor svarar olika på livshändelser. Vissa människor har förmågan att återhämta sig från ett bakslag snabbare än andra.

Det finns också människor som kan tillvarata positiva känslor längre. Om de en stund varje morgon reflekterar över hur tacksamma de är över vissa saker i sitt liv, ja då kan de behålla den känslan av tacksamhet hela dagen. Det spiller över på allt de gör, de tolkar världen positivt.

Övning:
Skriv ner minst 5 saker som du är tacksam över, varje dag

Samma forskargrupp har också gjort en serie kända arbeten med munkar. Det visade sig att lyckliga och välmående människor har en relativt sett högre aktivitet på vänster sida av prefrontala cortex än på höger sida. När högra sidan uppvisar störst aktivitet kan det kopplas till ett olyckligt, bekymrat och frustrerat stämningsläge.

Det mest revolutionerande är att forskarna visat att människor kan förflytta aktiviteten från höger till vänster sida genom att välja att praktisera mindfulness och att träna medkänsla.

Vill du lära dig mindfulness?

Success Education önskar dig en lycklig vecka!