Lycka!

 

Just nu läser jag en fantastisk bok av Dalai Lama, som heter “Lycka! – En handbok i konsten att leva”. På baksidan av boken kan du läsa följande text:

 

“Om du håller fast vid en känsla av medlidande, av värme, så öppnar någonting automatiskt din inre dörr. Genom detta kommunicerar du lättare med andra människor. Och denna känsla av värme skapar ett slags öppenhet. Du upptäcker att alla människor är precis som du, och därmed kan du lättare få en relation till dem. Det ger dig en vänskaplig anda. Då finns det mindre behov av att dölja någonting, och som resultat skingras känslor av rädsla, bristande självförtroende och otrygghet av sig själv”.

 

Det är så sant det han skriver, testa! Om vi kan behålla medkänsla för dem vi möte blir allt mycket lättare, och roligare, samt att du blir lyckligare.

 

Success Education önskar dig en vecka fylld av Lycka!