Jag det beror på vad vi tror om stress! Vad vi tror på, alltså våra övertygelser har en enorm påverkan på våra liv. Stress är något som de flesta anser vara något negativt och skadligt för din hälsa, men enligt den senaste forskningen så beror det på vad du tror om stress.

Tror du att stress är farligt för din hälsa? Då kommer du att få rätt. Tror du inte att stress är farligt för din hälsa? Då kommer du också att få rätt. I USA gjordes en studier under 8 års tid med 30 000 st försökspersoner i åldrarna 34-93 år. De ställde två frågor till dem:

  • Hur mycket stress upplevde du förra året?
  • Anser du att stress är skadligt för din hälsa?

Därefter jämförde de resultaten med dödsregistren.

Resultat: De som ansåg att stress var skadligt för sin hälsa, ökade risken att dö av stress med 43 %! MEN det var bara sant för dem som trodde att stress var skadligt. För de som inte ansåg att stress var skadligt, visade heller ingen ökad risk i att dö av stress.

När vi blir stressade börjar hjärtat slå snabbare, och för de som anser att stress är skadligt krampar blodkärlen vilket leder till hjärt- & kärlsjukdomar. Däremot för de som inte ansåg att stress var skadligt, ökade också hjärtats takt, men blodkärlen krampade inte, utan de var fortfarande avslappnade och fina. Samma tillstånd som för personer som upplever glädje och passion. Då ökar också hjärtats takt, men blodkärlen är avslappnade så att blodet lätt kan transporteras vidare i kroppen.

De flesta av oss vet att när vi blir stressade så frigörs bland annat stresshormonet adrenalin. Det som många inte vet är att oxytocin, “lung och ro” hormonet också är ett stresshormon som frigörs vid stress. Detta hormon hjälper oss att söka social kontakt. Så att vi kan dela vår stress och få support från våra medmänniskor när vi upplever något jobbigt.

Visst är vår kropp helt fantastisk!

Kelly McGonigal

Se Kelly McGoniga, Standford psykologens fantastiska uppträdande på TED talkes om stress.