McGurk effekten

 

Har du hört talas om McGurk effekten? Vår hjärna hämtar information från alla våra sinnen. Utifrån den informationen skapa vi oss en förståelse av vad det är vi upplever. Det handlar om hur vi tolkar vår omvärld.

 

Se följande filmklipp från BBC där två sinnen står i konflikt med varandra, och hur vår hjärna tolkar detta.

 

Ljudet är detsamma men eftersom bilden förändras, tolkar vi det som att även ljudet förändras. Detta kallas för McGurk effekten. Det intressanta är att även om vi känner till effekten så blir vi ändå lurade.

 

“When nothing goes right, go left”

 

Success Education önskar dig en skön vecka