Tre inriktningar som förbättrar hälsan

 

I en studie ledd av dr. Linda E. Carlsson från universitetet i Calgary, Canada skriver hon att det finns tre inriktningar som förbättra hälsan på cellnivå. Dessa är mindfulness meditation, yoga eller att deltaga i en supportgrupp.

 

Dr. Linda E. Carlsson som ledde studien säger: “We already know that psychosocial interventions like mindfulness meditation will help you feel better mentally, but now for the first time we have evidence that they can also influence key aspects of your biology.”

 

I studien fann forskarna att bröstcancerpatienter som utövade midfulness meditation, yoga eller var delaktiga i en supportgrupp hade längre “telomeres”, det är den del i våra kromosomer som är viktig för vår fysiska hälsa. Hon säger vidare att vi ännu inte fullt ut förstår komplexiteten när det gäller “telomores”. Men korta “telemores” är kopplade till åldrandet av cellerna och sjukdomstillstånd.

 

Dr. Carlson fortsätter: “It was surprising that we could see any difference in telomere length at all over the three-month period studied. Further research is needed to better quantify these potential health benefits, but this is an exciting discovery that provides encouraging news.”

 

I studien deltog 88 bröstcancer patienter som var indelade i tre grupper (Carlson et al., 2014). En grupp som under 8 veckor utförde mindfulness meditation, där det också inkluderade mjuka Hatha yoga rörelser i 90 minuter. Deltagarna fortsatte med 45 minuters mindfulnessträning hemma dagligen.

 

Den andra gruppen deltog i ‘Supportive Expressive Therapy’ där de pratade öppet om deras oro i 90 minuter över en 12 veckors period. Syftet med gruppen var att hjälpa kvinnorna uttrycka både negativa och positiva känslor.

 

Den tredje gruppen var en kontrollgrupp, de deltog i en 5 timmars lång kurs om stressreducering vid ett tillfälle.

 

Resultatet visade att “telomeres” hade förkortats i kontrollgruppen, men ökat för de som deltog i supportgruppen och meditations gruppen.

 

En av deltagarna i studien, Allison McPherson, som blev diagnoserad med bröstcancer 2008 säger: “I was skeptical at first and thought it was a bunch of hocus-pocus. But I now practise mindfulness throughout the day and it’s reminded me to become less reactive and kinder toward myself and others.”

 

En annan deltagare, Deanne David, säger: “Being part of this made a huge difference to me. I think people involved in their own cancer journey would benefit from learning more about mindfulness and connecting with others who are going through the same things.”

 

Success Education önskar dig en hälsosam vecka!