Hur handskas vi med negativa tankar?

 

Vi har alla någon gång upplevt att vi fastnat i en negativ tankebana. Har du försökt att inte tänka på det du absolut inte vill tänka på? Och brukar det fungera? När vi försöker tvinga oss att inte tänka på det vi inte vill, så brukar det sluta med att vi förstärker det.

 

Så hur handskas vi med dessa negativa tankar på ett mer konstruktivt och vetenskapligt sätt?

 

Daniel Wegner professor i psykologi skrev i “American Psychologist” om olika effektiva metoder för att handskas med icke önskvärda tankar. Här är några av dem.

  • Fokuserad distraktion – det är bättre att distrahera dig med hjälp av något fysiskt än enbart försöka tänka på något annat. Exempelvis det är lättare att distrahera dig med ett musikstycke, se en film eller lösa någon uppgift, än att förtränga en negativ tanke.
  • Undvik stress – stress gör att våra icke önskvärda tankar blir starkare.
  • Senarelägg destruktiva tankar – avsätt 30 min per dag då du får tillåtelse att tänka alla dessa negativa tankar. Studier visar att detta gör att vårt “mind” känner sig lättare till mods. Vi mår bättre.
  • Paradoxal terapi – innebär att du lyfter fram problemet och fokuserar på det tills det dör av sig själv.
  • Acceptans – genom att tillåta alla dina tankar istället för att distrahera dem, är något som är mycket fördelaktigt, (Marcks & Wooks, 2005).
  • Meditation – stärker din uppmärksamhet, du blir tidigare medveten om vad som pågår inom dig. Samt att du tränar din attityd, du ökar din medkänsla och utgår ifrån ett icke-dömande förhållningssätt till dig själv (Carter et al, 2005).
  • Affirmation – att uttala positiva meningar som exempelvis “jag stärker mitt sinne för varje dag”, “jag finner de lösningar jag behöver” och så vidare, stärker du självkänslan och minskar negativa tankar (Stinson et al. 2011).

Lycka till!

 

Success Education önskar dig en skön vecka!