Många medarbetare döljer mentala hälsoproblem

 

En studie gjord av dr. Carolyn Dewa, professor i psykiatri visar att 1/3 av medarbetarna döljer sina mentala hälsoproblem för deras chefer, pga rädsla av att det ska påverka deras karriär negativt.

 

Undersökningen visade också att 64% av personerna som ingick i studien sa att de skulle vara oroade över medarbetarens prestationen om de led av mentala hälsoproblem.

 

Hur som helst så visar studien att de medarbetare som avslöjande sina mentala hälsoproblem också presterade bättre på arbetet. Att vara ärlig inför chefen hjälper också till att förklara frånvaron för behandling, vilket annars skulle vara svårt att förklara.

 

Dr. Carolyn Dewa säger:

“A significant number of working people have mental health problems, or have taken a disability leave related to mental health.

 

Annually, almost three per cent of workers are on a short-term disability leave related to mental illness.

 

Stigma is a barrier to people seeking help.

 

Yet by getting treatment, it would benefit the worker and the workplace, and minimize productivity loss,” (Dewa, 2014).

 

Studien gjordes på 2219 vuxna I Ontario, och publicerades i The International Journal of Occupational and Environmental Medicine, och visade att hälften var oroliga när det gällde säkerhet och pålitlighet om en medarbetare hade mentala hälsoproblem.

 

Reaktionerna var dock inte bara negativa, dr. Dewa förklarar:

“One surprising thing we found was that 50 per cent said they were concerned because they’d want to help their co-worker.”

 

Ett sätt för att handskas med dessa problem är skapa en handlingsplan. Dr. Dewa fortsätter:

“Rather than focus on the diagnoses, the plan would address areas in which there are functional difficulties.

 

The manager and worker could create a list of work accommodations to help compensate for the difficulties.

 

In this way, there is an acknowledgement of potential decreases in productivity.

 

Concomitantly, there is a concrete way of meeting them.

 

In this way, it reinforces the idea that struggles with mental disorders at work are something that can be successfully addressed.” (Dewa, 2014).

 

Genom att skapa miljöer där vi tillåts att vara öppna och ärliga kan vi hjälpa våra medmänniskor på bästa sätt, men det börjar med att även vi som ledare vågar att vara öppna och ärliga.

 

 

Success Education önskar dig ett härlig vecka

 

Gilla oss på facebook