Yoga förbättrar din mentala förmåga

I tidskriften Holons nummer kan vi läsa om den senaste forskning när det gäller yoga och kognition.

En amerikans forskargrupp Gothe N, Mcauley E & Kramer sökte svar på på frågan: “Har yogautövning lika goda effekter på äldres kognitiva funktioner som den har på äldres fysiska välmående?”.

Studien omfattade 118 personer med en medelålder på 62 år. Deltagarna blev slumpmässigt indelade i två grupper, yogagruppen eller styrka och stretching gruppen.

För att mäta de exekutiva funktionerna användes tre välbeprövade tester före och efter träningsperioden.
1. The task switching paradigm – som handlar om hur snabbt en person kan byta mellan olika uppgifter utan att göra fel.
2. The running memory span – ett vanligt mått på korttidsminnet, en del av arbetsminnet.
3. The n-back test – mäter en del av arbetsminnet.

Resultatet var häpnadsväckande. Deltagarna i yogagruppen fick, efter 8 veckors träning med Hatha yoga, signifikanta förbättringar i de kognitiva testerna jämfört med gruppen som tränade styrka och stretching.

 

Intensiva

 

 

Vill du också träna yoga? Jag leder yoga på Tylösands SPA onsdagar kl. 18. Kommer också att hålla i strandyogan där i sommar och på Ugglarps strand. Sen kan man också boka privata sessioner med mig, eller hyra in mig i er organisation/företag.

Success Education önskar dig en härlig vecka

Gilla oss på facebook