Stressade medarbetare – dyrt för arbetsgivaren

 

Vi blir allt effektivare i arbetslivet. Trots (eller kanske just på grund av) det ökar de stressrelaterade sjukdomarna som exempelvis akut stressreaktion och utmattningssyndrom lavinartat.

 

Just utmattningssyndrom leder ofta till långa och kostsamma sjukskrivningar. Enligt Arbetsmiljöverket kostar i genomsnitt en utbränd medarbetare ca 400 000 kr i produktionsbortfallFör ett litet företag kan det vara ödesdigert.

 

Förebygg stress
Stressrelaterade problem hos medarbetarna kan vara mycket svåra att upptäcka. Därför är det oerhört viktigt att arbeta förebyggande. Jag har lång erfarenhet utav stress. Både av dess ödestigande effekter men också hur vi kan arbeta för att handskas med det på bästa sätt.

 

Boka ett förutsättningslöst möte med mig. Ring eller maila redan idag.

 

Success Education önskar dig en härlig vecka