Dr Becca Levy, professor på Yales universitetet har lett en studier om övertygelser och alzheimers som nyligen publicerades i tidningen “Psychology and Aging”. Studien visar att negativa tankar och övertygelser om ålderdomen och åldrandet i större utsträckning utvecklar förändringar i hjärnan som är associerade till alzheimers sjukdom.

 

“We believe it is the stress generated by the negative beliefs about aging that individuals sometimes internalize from society that can result in pathological brain changes,” said Levy. “Although the findings are concerning, it is encouraging to realize that these negative beliefs about aging can be mitigated and positive beliefs about aging can be reinforced, so that the adverse impact is not inevitable.”

 

Här kan vi se hur viktigt det är med vår tro, våra övertygelser och hur de påverkar vårt fysiska liv. Genom att tro positivt om framtiden och om åldrandet, skapar vi också ett skydd mot alzheimers. Genom att tro att vi kan behålla ett gott minne, hålla oss vitala och friska kommer det också att hjälpa oss i den riktningen.

 

Alzheimer-Negative