Agneta Sandström, hjärnforskare och psykolog säger att vi behöver chilla mer. Hon ger förslag på hur vi ska minska stressen i vårt samhälle.

Hjärnforskarens 8 förslag för att minska stressen:

1. Inför sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar.
2. Individualisera och förläng föräldraförsäkringen.
3. Ge mer stöd till barn och föräldrar i dysfunktionella familjer.
4. Avskaffa de öppna kontorslandskapen och glasrummen – som gör att alltför mycket händer i de yttre synfälten.
5. Se till att varje yrkesbefattning har tydligt avgränsade ansvarsområden.
6. Avskaffa det nya betygssystemet i skolorna som medför att en elev aldrig får svikta.
7. Ge mer stöd till ekonomiskt svaga grupper.
8. Chilla mera – man måste inte hela tiden jobba på att bli en ”bättre människa”.

Läs hela artikeln,”Hjärnforskaren – Chilla mer

 

agneta sandström