Vill du lära dig att varva ner? Kunna hantera stress och krav? Handskas med livets utmaningar? Hitta nya lösningar på situationen du befinner dig i?

Mindfulness har en mycket stor inverkan på hur du uppfattar ditt liv. Genom att öka ditt medvetande i hur du kan påverka din situation kommer du också att fatta nya och klokare beslut.

Mindfulness ger dig redskap till att stanna upp och bli mer medveten om dig själv och din situation.

Tycker du att det låter intressant? Läs mer under mindfulness kurs

närvarande