Det har kommit fram uppgifter om att mellan åren 1995-1997 bedrevs forskning på Karolinska Institutet (KI) där möss fick healing. Karolinska Institutet (KI) är känt över hela världen för forskning inom medicin och i Nobelprissammanhang, men nu har en skandalös mörkläggning av statistiskt säkerställd healing-forskning uppdagats på KI.

Den visade bla på 85% snabbare sårläkning med healing än i kontrollgruppen. Även distanshealing fungerar. Det utesluter helt att healing är en placeboeffekt, utan istället en påverkanskraft i sig själv. Att förstå hur healing fungerar blir en uppgift för fysiker. Nu kan healing integreras i vården, skriver Eva Olsson och Tony Eckardt, som fått tag på kopior av forskningen som stals från KI.

 

healing-KI