Att lära sig mindfulness har visats sig ha enorma fördelar när det gäller din prestation, hur du mår och hur du förhåller dig till din omvärld. Enligt Richard Davidsons forskarteam blir du lyckligare och mer optimistisk genom att utöva mindfulness. Davidsson intresserade sig för lycka och speciellt nyfikna på vad det är som gör att människor svarar olika på livshändelser. Varför vissa människor klarar av att återhämta sig bättre än andra efter svåra negativa situationer?

De gjorde också omfattande studier på munkar. För munkar anses lyckliga och de upptäckte att munkar hade en större aktivitet på vänster sida av frontalloben, medan personer som är mer frustrerade hade en högre aktivitet på höger sida. Det mest revolutionerande är att forskarna visade att det går att förflytta denna aktivitet från höger till vänster sida genom att välja att praktisera mindfulness. Alltså genom att utöva mindfulness dagligen blir du lyckligare.

 

Vill du också bli lyckligare? Läs mer om mindfulness.