En stor studie från Australien drar slutsatsen att långa arbetsdagar har en negativ inverkan på din hälsa. Och övertidsarbete påverkar speciellt kvinnor negativt. Långa arbetsdagar påverkar personers mentala och fysiska hälsa eftersom det ger mindre tid åt att äta ordentligt och ta väl hand om sig själv, säger forskaren bakom studien, Huong Dinh, från ANU Research School of Population Health.

Forskarna kastar också bränsle på den – ständigt – pågående könskampen och anser att samhället bör vara speciellt uppmärksamma på kvinnors arbetstimmar. Kvinnor har nämligen en lägre tröskel för “arbetstidstrivsel” än män, därför att många kvinnor – och en del män – även ägnar tid åt arbete i hemmet.

 

Så se till att ta hand om dig själv och varva ner. Vill du få effektiva verktyg för att kunna varva ner? Läs mer om Mindfulness

Kvinnor bör arbeta 5,5 timmar mindre än män. I studien har forskarna kommit fram till det kritiska antalet arbetstimmar för de båda könen. Män: 43,5 timmar och Kvinnor: 38 timmar. På grund av kvinnornas extra plikter är det omöjligt för kvinnor att arbeta långa arbetsdagar, vilket ofta förväntas av deras arbetsgivare, utan att det går ut över deras hälsa”, säger Huong Dinh.