David Rock är grundaren till Neuroleadership institute och har utvecklat en modell som kallas för SCARF, där han identifierar 5 olika sociala domäner som hjärnan tolkar lika skräckinjagande som om du hörde snabba steg bakom dig då du var ute och gick i en mörk gränd. Dessa sociala situationer är Status, Certainty, Autonomy, Relationships & Fairness och bildar SCARF.

Upplever du att du har en hög eller låg status? Vet du vad som förväntas av dig eller är det ständiga omstruktureringar? Kan du påverka din situation eller känner du dig maktlös? Är du en i gänget eller blir du utfryst och mobbad? Finns rättvisa på jobbet eller får Kalle mer betalt än Stina? Ja alla dessa situationer tolkar hjärnan antingen som belöning om du befinner dig till höger på bilden nedan, eller som hot om du befinner dig på vänstersidan.

Om du hamnar på vänstersidan så försätter sig din hjärna i hotläge, och det innebär att all kraft och energi går till att försöka fly och klara av ett hotläge. Det innebär inga intelligenta analyseringar, kloka lösningar på ett problem, eller att du klarar av att lyssna på din intuition, din magkänsla. Så framtidens ledare vet om hur de kan eliminera hotläget för sina medarbetare och försätta dem i blomstring, där medarbetarna kan prestera eftersom deras hjärnor blomstra.

Vill du veta mer? Boka en föreläsning med mig om SCARF och mindfulness.

 

(Källa: Holone – gör modern hjärnforskning till livskonst)