Tänk om det är så att det vi tror är verkligt enbart är en illusion som är konstruerad i ditt huvud. Tänk om det är så att det inte existerar någon lukt eller smak i den riktiga världen, inga färger eller ljud. Om du skulle kunna ta in verkligheten som den verkligen är, så skulle du inte känna igen den över huvud taget. Detta är vad David Egelman, hjärnforskare säger och många med honom. Det vi uppfattar som verkligt är något som vi konstruerar inne i vår huvud.

Se filmen Vår mänskliga hjärna, vad är verkligt? Mycket intressant.