Vill du må bra, känna glädje och tillfredsställelse i livet? Lära känna dig själv och förstå varför du ibland reagerar som du gör? Jag startar nu en omarbetad och uppgraderad version av mindfulness kursen. Vi dyker djupare ner i vetenskapen och du får lära dig ännu kraftfullare meditationer. Läs mer om mindfulness.