Meditation är ett fantastiskt redskap för att kunna förändra beteende eller vanor vi inte är nöjda med, eller läka ett trauma, skador och reducera stress. Meditation ger oss access till vårt operativsystem, det autonoma nervsystemet. För att vi ska kunna komma in i operativsystemet behöver vi komma bakom det analytiska sinnet.

Nedan ser du en bra bild som förklarar detta. Bilden är tagen ur dr. Joe Dispenzas senaste bok “Hitta din övernaturliga kraft”. Han har tidigare skrivit böcker som: Breaking the habit of being yourself, Your are the Placebo. Vill du lära dig meditera? Jag startar vårens mindfulness kurs den 26/2.