Detta är en kraftfull meditation för att reducera stress, förbättra minnesfunktionen, minska depression, balansera humöret, ge bättre sömn, motverka åldrandet, reducera inflammation och ge ökat välmående.

Meditationen stimulerar och skapar nya kopplingar mellan höger och vänster hjärnhalva, i yoga traditionen används Kirtan Kriya därför för att bryta dåliga vanor som bygger på mentalt eller fysiskt beroende.

Såhär går övningen till:

  • Sätt dig bekvämt med rak rygg
  • Sätt ihop tumme och pekfingret och uttala mantrat SA – står för det eviga, oändliga, kosmos, början på allt.
  • Sätt sedan ihop tumme och långfingret och säg mantrat TA – (uttalas DA) och står för liv, existens.
  • Sätt sedan ihop tumme och ringfingret och säg NA – står för död, förändring och transformation.
  • Sätt sedan ihop tumme och lillfinger samtidigt som du säger MA – står för återfödelse.
  • Upprepa denna sekvens högt i 2 minuter
  • Upprepa samma sekvens viskande i 2 minuter.
  • Upprepa samma sekvens tänkandes i ditt huvud i 3 minuter.
  • Upprepa samma sekvens viskande i 2 minuter och slutligen…
  • Upprepa samma sekvens högt i 2 minuter.

Mantrat som används i Kritan Kriya är SA, TA, NA, MA