Skulle du vilja handskas lätt och enkelt med dina känslor? Du vet de där gångerna när det uppstår osköna känslor som oro, stress, rädslor, otrygghet, sorg med mera. Skulle du då vilja känna att du kan neutralisera dem? Att de lägger sig, och att du känner ett inre lugn igen?

 

Nu i mars startar jag en utbildning i Expandmetoden där du kan lära dig just detta. Vill du veta mer? Läs mer om utbildningen här