Kirtan kriya är ett fantastiskt verktyg för att minska stress och bryta mönster. Gör övningen varje dag under 21 dagar.

Använd följande mantras och mudras:

Sa, Ta, Na, Ma
2 min högt
2 min viska
3 min tyst
2 min viska
2 min högt

Sa – det eviga, oändlig, kosmos, början på allt
Ta – liv, existens
Na – död, förändring, transformation
Ma – återfödelse

Meditation reducerar stress, förbättrar minnesfunktioner, minskar depression, balanserar humöret, ger bättre sömn, motverkar åldrande, reducerar inflammation och ger ökat välmående.
Meditationen stimulerar och skapar nya kopplingar mellan höger och vänster hjärnhalva, i yoga traditionen används Kirtan Kriya därför för att bryta dåliga vanor som bygger på mentalt eller fysiskt beroende.