Skulle du vilja handskas lätt och enkelt med dina känslor? Du vet de där känslorna som frustration, oro, stress, rädslor, hopplöshet, ilska och så vidare. Tänk om du kunde transformera dem och istället känna ett inre lugn och en trygghet. Hade det varit intressant?

För ca 10 år sedan lärde mig en fantastisk teknik av Evakarin Wallin, som gör just detta – transformerar osköna känslor till ett lugn. Nu startar jag en ny omgången där du kan lära dig Expandmetoden, vill du vara en av deltagarna? Expandmetoden hjälper dig att bli fri jobbiga känslor, transformera dem så att du kan känna dig harmonisk igen. När vi känner oss lugna och harmoniska fattar vi lättare kloka beslut och lita på vår inre vägledning, vår själ. Med expandmetoden förändrar vi begränsande mönster, präglingar och beteenden till mer gynnsamma sådana.

Skapa en inre trygghet

Expand hjälper dig att skapar trygghet, du upplever trygghet när du vet hur du blir fri från gamla begränsande beteenden, både medvetna och omedvetna.

Det vi människor är mest rädda för är att känna obehagliga känslor. I Expand-processen kommer du att lära dig hur du använder varje rädsla, varje motstånd och varje utmaning till att skapa en större tillit till dig själv och vad du kan.

På andra sidan av dina motstånd ligger mirakler och väntar. Det har du säkert upplevt tidigare. Med Expandmetoden behöver du inte längre kämpa dig igenom dina motstånd. Du löser upp det, får insikter och tar nästa kliv framåt med lätta steg.

 

Hitta din inre kraft

Ju mer du frigör dig från den gamla bilden du har av dig själv och medvetet skapar en ny som passar dig bättre, desto friare och starkare kommer du känna dig. Det blir plötsligt enkelt och naturligt att agera på nya sätt. Det blir lättare att stå upp för sig själv och andra kommer bemöta dig på ett helt nytt sätt.

Du kommer kunna vara dig själv mer och mer i fler och fler sammanhang.

Expandera ditt liv

När du bestämmer dig för vad du vill skapa, att lita mer på dig och din vision än på dina rädslor och du tar aktivt steg mot din vision. Då kommer du dit. När du och dina handlingar är i samklang med din vision måste den komma in i ditt liv. För varje steg du tar och varje gång du utvecklas, utvidgas ditt liv. Du blir större och säkrare på dig själv. Ditt liv blir mer.

Vi har varit med om så många misslyckanden och besvikelser under vårt liv och med dessa erfarenheter kan det kännas klokt att låta bli att lyssna.

Men din längtan är din. Den finns där för dig. Det är din väg att följa. Du behöver inte nöja dig. Dina tidigare erfarenheter har gett dig livsvisdom. De behöver inte ge dig tvivel på dig själv och din förmåga. Våga ha en dröm, våga följ den medan du frigör dig från det gamla och växer in i din nya bild av dig själv.

 

Hur du skapar en Expand-vision

En Expand-vision behöver formuleras på ett specifikt sätt för att ge den effekt du vill ha. Det är en mycket kraftfull metod där vi omprogrammerar våra beteendemönster som ofta ligger djupt ner i vårt undermedvetna. Därför behöver vi tänka annorlunda när vi gör en Expand-vision.

Varje gång du strävar efter något nytt kommer präglingar från din historia att dyka upp i olika former. Vi kallar det vanligtvis problem eller utmaningar. Då är det viktigt att gapet inte är för stort mellan vart du befinner dig nu och det du vill skapa. Ju större gapet är desto mer utmaningar dyker upp i ditt medvetande.

 

Processen

Du lär dig en process både för att frigöra dig från rädslor och utmaningar men också för att lägga in nya och bättre idéer. Dessa kommer automatiskt få dig att agera på ett annat sätt, så du skapar bättre resultat och för dig närmare att förverkliga din vision.

Vad du kan förvänta dig är att känna dig lättare, starkare, rakare i ryggen. Du kan uppleva att du plötsligt står upp för dig själv på ett nytt och oväntat sätt samtidigt som det känns naturligt.

Du förändras till att bli mer dig själv. Och ju mer du gör det desto mer kommer du göra saker på ett nytt sätt, andra kommer se dig med nya ögon och det kommer leda till nya och bättre resultat.

Gör en plan du kan följa

För att du ska manifestera din vision räcker det inte med att bara frigöra dig från hinder. Du behöver också agera. Du ska få hjälp att göra en plan som stödjer dig. Inte en plan att bli slav under.

Det finns alltid en väg ut. En utmaning är en port till en ny möjlighet. När vi fastnar i rädslor hindras vi från att se möjligheter. Och även om vi ser en möjlighet hindrar rädslan oss från att våga agera på den. När vi kan hitta lugnet inom oss och våga blicka framåt mot det vi vill öppnar vi vårt sinne för att ta emot inspiration. Det blir lättare att se nya möjligheter och agera på dem.

Gör en mikrovision

Ibland känns det som om inget händer. Då behöver vi hitta nya infallsvinklar. Det gör vi med hjälp av Mikrovisioner.

Den viktigaste delen av allt är att bli medveten om vad som pågår i vårt inre. Vi får ständigt guidning men det är inte alltid så lätt att uppfatta informationen. Därför behöver vi ibland ta till en Mikrovision för att zooma in på ett specifikt område till hjälp att bli mer medveten om vad som ligger i vägen.

 

Fler verktyg

Ibland kan känslorna ta bli så starka att det är svårt att tänka klart eller att präglingar sitter extra hårt. Då kan det skynda på processen att använda sig av några fler verktyg.

Du kommer bland annat lära dig hur du intuitivt hämtar information från det undermedvetna så att du kan frigöra dig från det som det logiska sinnet inte når.

Få svar på dina frågor

Vi kommer ses på zoom sammanlagt 11 gånger á 1,5 h, (3 gånger i steg 1 och 8 gånger i steg 2) där varje gång ledare dig djupare i processen. Det finnas också utrymme för du ska få svar på dina frågor. Varje vecka kommer jag även ha “heta stolen” där ni har möjlighet att få Expand-sessioner av mig kring hinder som kan komma att dyka upp. Varje zoom-session spelas in och skickas ut till deltagarna för att du inte ska missa något.

Ni kommer också att bli tilldelade en kurskompis som ni kan träna med mellan gångerna, för att få ut så mycket som möjligt av kursen. Detta är så värdefullt för att föra din utveckling framåt. Kom ihåg bara för att du gått en kurs och lärt dig något innebär det inte att du behärskar det, det kommer du däremot att göra om du fortsätter träna efter kurstillfällena.

 

Bonus 1: Hur du använder dina minnen för att göra din framtid enklare

Alla minnen vi har som vi får en reaktion på när vi tänker på dem, påverkar oss. Du kommer lära dig hur du “plockar” dem en efter en så att de slutar påverka dig och du blir mer fri.

 

Bonus 2: Hur du frigör dig från generationers trauman

Om du tänker på dina föräldrar, mor-och farföräldrar och deras förfäder så kan vi nog alla hitta situationer av svält, fattigdom, våld och så vidare. Även om vi inte varit med om det så ligger en del av det nedärvt i våra system. Du kommer lära dig hur du frigör dig från dem.

 

Bonus 3: Hur du kan frigöra dig från stress och många smärtor i kroppen

När vi levt under stark stress kommer vi till slut till en punkt då vi känner av det i kroppen. Många av dessa tillstånd kan minskas och även försvinna. Här kommer du lära dig hur du gör det på ett riskfritt sätt.

 

Bonus 4: Hur du använder Expand med det du redan kan

Expand är ett verktyg för transformation som går att använda tillsammans med andra andra metoder för att förstärka effekten från dem.

Om du jobbar med massage kan du få musklerna att släppa spänningar enklare. Om du jobbar med EFT kommer den processen gå snabbare. Och naturligtvis är det ett fantastiskt verktyg vid coaching.

Bonus 5: Hur du kan rensa bort implantat på dig själv och andra

Det har framkommit att vi i stort är nerlusade med energi implantat, vilket ställer till stora problem för oss. Jag har därför lagt till denna bonus och även förlängt utbildningen med en gång för att vi ska kunna gå igenom, hur du kan rensa bort energi implantat på dig själv och på andra.

Utbildningsstart

Jag har valt att dela upp utbildningen i steg 1 & 2. I steg 1 som också kallas Expand foundation lär du dig själva metoden, alltså hur du rensar på dig själv och andra. Du lär dig själva grunderna i hur metoden fungerar. Detta steg omfattar 3 tillfällen á 1,5 h och kostar 3633 kr

Steg 1: Start måndagen den 11/3 kl. 19-20.30 t.o.m den 25/3.

Plats: online via zoom

Steg 1: 8/6 kl. 10-16 fysiskt hos mig i Skintaby

 

I Steg 2 som kallas Expandmetoden Advanced lär du dig att hämta information ifrån kroppen. Hur du löser upp stress, smärtor som sitter fast i kroppen. Hur du rensar generationsmönster, rensar blockeringar och smärtor kopplade till tidigare och parallella liv, plockar bort entiteter, energi implantat samt hur du kan integrera mer av din själ i din kropp. Den omfattar 8 gånger och kostar 9 633 kr. Förkunskaper – att du gått steg 1.

Datum: v. 36

Plats: online via zoom

 

Är Expand metoden något helt nytt för dig?

Var med på en gratis workshop som jag har den 26/2 kl. 19 via zoom. Anmäl dig genom knappen nedan.

Vad säger andra om Expand utbildningen?

Tänk att det kan vara så fantastiskt lätt och enkelt att förändra sitt liv.
Aldrig hade jag kunnat tro att det skulle vara så transformerande att gå en utbildning i expand. Tack vare Madeleine och expandmetoden har jag gjort mig fri från mina ekonomiska trauman. Jag är inte längre rädd för pengar, att misslyckas och att inte ha råd med saker. Nu kommer pengar till mig lätt och enkelt och jag kan knappt tro det är sant. Stort tack till dig Madeleine, som varit en mycket kompetent och trygg mentor och lärare på den här resan. Du är en gåva!” – Tua Tägtström

 

Jag tycker utbildningen i Expandmetoden har varit fantastisk. Då den ger så snabbverkande resultat. Fått flera bra verktyg att jobba med. Bra upplägg på kursen. Madeleine är lugn och trygg i lärarrollen. Kram” – Susanne Paulsdotter

 

Jag känner en enorm tacksamhet över att ha kommit i kontakt med Madeleine och Expand-metoden. Så mycket känslor av oro, ångest, frustration, stress som bytts till lugn. I våras började Madeleine coacha mig och fokus var min kärleksrelation. Så mycket som har rensats och läkt och jag känner mig mycket mer trygg  och förankrad i mig själv, samt att jag har en större förståelse för den jag är och för mannen jag är tillsammans med.  I höstas fick jag möjligheten att gå Expandutbilndingen hos Madeleine. Wow! Äntligen har jag hittat en metod som hjälper mig att släppa känslor som på något sätt fastnat i mig. Det är otroligt effektivt! Jag hade önskat att alla kunde använda sig av Expandmetoden. Den är så förlösande! TACK Madeleine från djupet av mitt hjärta för att du gett mig verktyg som på riktigt har förändrat mitt liv. Kram ❤️” – Elisabeth Gustafsson

 

Stort tack också för en superkurs med så mycket innehåll och verktyg att ha med på fortsatta livsresan! Kram kram 🥰” – Pernilla Sjödal

 

“Expandutbildningen har gett mig ett enkelt, lättillgängligt och utvecklande verktyg för att rensa och sortera blockeringar! Många olika sätt faktiskt att komma åt dem ur det innersta. Madeleine delar så generöst och kärleksfullt av sin visdom och tid under hela utbildningen. Så fint också att utbildas i en sluten grupp med massa stöd och övning under hela utbildningen. Ett värdefullt livsverktyg för mig själv, som jag också kan hjälpa andra med på ett enkelt sätt!” – Katarina Modig

 

“Efter att ha blivit behandlad av Madeleine under ett halvår, så bestämde jag mig för att själv gå en kurs för att lära mig Expand. Det är något jag inte har ångrat. Det har gett mig så mycket. Jag har blivit mer ansvarstagande och trygg och sann mot mig själv. På kursen lärde vi oss bland annat olika sätt som man kan använda Expand på och vi lärde oss även att behärska att använda pendeln. Madeleine har många strängar på sin lyra så vi har inte bara pratat Expand, utan även om angränsande ämnen. Jag kan varmt rekommendera kursen, om du vill lära dig en enkel och snabb metod i att göra dig fri från trauman och komma närmre dina mål.” – Erik Andersson

 

“Jag har använt mig av Expand på min dotter och vänner och är mycket nöjd med resultatet. Den här tekniken är otroligt lätt och effektivt och slås av häpnad varje gång jag använder mig av det. Jag måste berätta att jag önskade att jag använde metoden oftare, men pga brist på tid har inte använt den så ofta som jag hade önskat mig. Jag var nöjd med kursupplägget. Tack för den fina och lärorika tiden! Kram Elham”

 

“Kursen Expand har gett mig nya verktyg i vardagen som hjälper mig att lösa upp hinder som jag sätter upp för mig. Och som jag har tendens att upprepa om och om igen utan att komma förbi dem. Nu använder jag mig av tekniken när samma gamla hindrande tankar dyker upp. Kursen är bra utformad med möten varje vecka den första månaden. Då kom vi in i tänket kring metoden och hade stöd i att börja öva på varandra. De två följande månader gav fördjupning och utveckling både kring metoden och det praktiska arbetet på varandra. Madeleine är en positiv och entusiasmerande lärare, trygg och tydlig. Hon är väl förankrad i metoden och hennes stora erfarenhet blir tydlig när vi ställer frågor kring Expand. Det var mycket bra att ägna ett antal tillfällen till att vi deltagare fick göra expand på varandra. Det var värdefullt att se när två arbetade med expand och följa förloppet. Mycket lärande här med Madeleine som kunnig och aktiv support. ” – Carin