Sjukfrånvaro och medarbetare som mår dåligt orsakar enorma kostnader för företagen. Företag är medvetna, och inser hur viktigt det är med en välmående personal. De satsar stora pengar på friskvård, som t. ex. gymkort och massage – yttre faktorer. Men grundorsaken till ohälsa börjar på ett inre plan, i ett samspel mellan våra tankar och känslor. Detta framhäver erkända hjärnforskare världen över. Genom att applicera Mindfulfitness, att medvetet lära sig påverka på ett inre plan, kan vi förändra och se välmående medarbetare som känner glädje att gå till jobbet.  Glada medarbetar skapar kunder som känner sig speciella, och dessa kunder kommer tillbaka, vilket öka lönsamheten i företagen.

 glada-medarbetare

 

Inspirationsföreläsning

Jag har en dröm!

Jag har en dröm att tända ljuset i världens ögon. Att tända ljuset i dina medarbetares ögon, att få dem att glittra. Att se dem prestera bättre just pga att de brinner för det de gör. För när vi finner glädje i det vi gör, vinner alla på det!

Dina medarbetare får ta del av hur vår stenåldershjärna re-agerar när vi utsätts för “hot”. David Rock grundare till NeuroLeadership Institutet har utvecklat en modell som kallas för SCARF där han identifierar 5 olika element; Status, Certainty, Autonomy, Relationship, Fairness. Upplever vi den negativa delen av dessa element går vår hjärna in i “hot-läget”. Då lyser skylten UPPTAGET i hjärnan och då spelar det ingen roll vad du försöker förmedla till dina medarbetare, de hör dig inte, utan de kommer att ägna all sin tid för att avlägsna hotet. När vi befinner oss i hotläge, vilket vi alla någon gång har gjort, ligger vår prestation på botten.Genom att applicera mindfulness, glädje och trygghet skapar vi en arbetsplats som kan blomstra och som alla i företaget gynnas av.

En inspirationsföreläsning om hur du kan använda glädjen & välbefinnandet för att öka din lönsamhet.

Heldagsseminarier

 Steg 1 Tankens Kraft

Seminariet är en fördjupning av inspirationsföreläsningen

 • Hur fungerar vår stenåldershjärna?
 • Vi utforska vår medvetna och undermedvetna potential.
 • Du får lära dig principer för att följa med i flödet, “the flow”.
 • Mål och förändringsstrategi, där vi tar reda på dina mål och hur du kan nå dem.
 • Du lära dig en teknik för att släppa stress, EFT – emotionell frihetsteknik. Mer info om EFT!

 

Steg 2 Övertygelser & Värderingar

Övertygelser är det vi tror och anser om oss själva, vår omgivning och våra mål. Dina övertygelser avspeglas i dina resultat. Om du t. ex. tror att det är svårt att kommunicera med din chef/medarbetare, så kommer din övertygelse se till att du får rätt

 • Vi identiferar våra övertygelser. Det du tror på har en enorm påverkan i ditt liv.
 • Vi gör en djupdykning i ämnet och går igenom 10 principer om övertygelser.
 • Du får tillgång till kraftfulla verktyg för att överbrygga negativa övertygelser.

Eftermiddagen ägnar vi åt värderingar. Värderingar är vad vi anser viktigt. Det vi tycker är viktigt gör oss motiverade, vilket innebär att vi kommer att lägga ner tid på att förverkliga det. Våra värderingar har också en mycket stor påverkan i våra liv. Ibland kan två värderingar stå i konflikt till varandra, som t. ex. karriär och familj, då gör vi en effektiv övning för att eliminera denna konflikt.

Utbildning “Tankens Kraft”

En utbildning i hur du kan använda tankens kraft till att öka lönsamheten i din verksamhet. Du får ta del av hur din stenåldershjärna fungerar,  där syftet är att medvetandegöra varför vi skapar samma situationer om och om igen. Vad det är som styr våra beteenden och hur vi kan förändra de beteenden som inte gynnar oss? Tanken är att du ska få inspiration, förståelse och kraftfulla verktyg så att du kan nå dina mål. Allt börjar med en TANKE! Utbildningen är uppdelad i 7 delar á 2,5 h.

Del 1: Hur fungerar vår stenåldershjärna?

 • Varför skapar vi samma situationer om och om igen?
 • Vad är det som styr våra beteenden?
 • SCARF modellen av David Rock

Del 2: Vad är hälsa?

 • Är hälsa enbart kost och träning?
 • Hur påverkar din omgivning och ditt sociala sammanhang hur du mår?
 • Tallriksmodellen av Daniel Siegel

 Del 3: Mål och Förändringsstrategi 

 • Identifiering av mål
 • Målstrategi

 Del 4: Fortsättning förändringsstrategi

 • Målstrategi
 • Agera och ta ansvar för förändringen

 Del 5: Övertygelser

 • Övertygelser är det vi tror och anser om oss själva, vår omgivning och våra mål.
 • Du får tillgång till kraftfulla verktyg för att överbrygga negativa övertygelser, för att nå dina mål.

Del 6: Misslyckanden 

 • Lär dig vända motstånd och misslyckanden till framgång

Del 7: Sammanfattning och avslut 

 • Repetition och summering

 

think you can 

“The man who thinks he can, and the man who thinks he can’t, are both right” – Henry Ford