Sjukfrånvaro och medarbetare som mår dåligt orsakar enorma kostnader för företagen. Företag är medvetna, och inser hur viktigt det är med en välmående personal. De satsar stora pengar på friskvård, som t. ex. gymkort och massage – yttre faktorer. Men grundorsaken till ohälsa börjar på ett inre plan, i ett samspel mellan våra tankar och känslor. Detta framhäver erkända hjärnforskare världen över. Genom att applicera Mindfulfitness, att medvetet lära sig påverka på ett inre plan, kan vi förändra och se välmående medarbetare som känner glädje att gå till jobbet.  Glada medarbetare skapar kunder som känner sig speciella, och dessa kunder kommer tillbaka, vilket öka lönsamheten i företagen.

 glada-medarbetare

En föreläsning/workshop om hur du kan använda glädjen för att öka lönsamheten

 

Glädje som motivator

En föreläsning/workshop där vi dyker djupare in i vår stenåldershjärna. Varför har vår hjärna lättare att urskilja negativitet? Vi utforskar modeller som ”SCARF” och ”Healthy Mind platter” utvecklade av David Rock för att skapa blomstrande hjärnor. Vad händer i hjärnan när vi upplever stress? Är stress skadligt? En mycket intressant studie från universitetet i Wisconsin säger att det beror på vad DU TROR om stress. Och det gäller i alla avseenden, vad du tror om saker och ting har en mycket stor påverkan på ditt liv. Vi utforskar receptet på lycka. Hur blir vi lyckliga? Är glädje en framgångsfaktor? Hur kan vi medvetet använda glädje för att öka vår motivation? Vi tittar också på tekniker för att minska stress och öka glädjen. Det ingår häfte + ljudfil till deltagarna