-från bra till fantastisk ledare

Medvetet Ledarskap är ett nytt utbildningskoncept baserat på uråldrig visdom blandat med den senaste forskningen inom beteendevetenskap, neurofysiologi, neuroleadership, hjärnforskning, psykologi och fysik med målet att göra bra ledare till fantastiska företagsledare.
 I utbildningen kommer bl.a gästföreläsare Urban Gattzèn att samverka.

 

Att vara en effektiv ledare innebär att lära känna vem du är och vad du står för samt har modet att agera enligt dina värderingar.

Vi utgår ifrån Ricardo Semlers ledord: tillit, öppenhet och kärlek. En av nyckelfrågorna är: “-Vad gör min personal lycklig?” Kursen ger dig en djupgående kunskap med en varaktig förändring för livet.

Det finns en tydlig distinktion mellan förvaltning/styrning och ledarskap. I den förvaltande chefsroll ligger fokus på genomförandet av konkreta uppgifter för att nå organisationens mål. Ledarskap handlar om att skapa en gemensam vision, att bygga relationer, förstå och använda individuella styrkor och egenskaper samt skapa en miljö av förändring med integritet och glädje. Budskapet är kristallklart, en bra ledare känner sig själv och förstår hur andrar människor fungerar.

Du kommer att utrustas med verktyg och metoder som i sin tur hjälper dig att leda och engagera dina medarbetare till att ta egna initiativ, ansvar, kommunicera och lösa problem samt motivera både sig själv och andra. Allt för att du tillsammans med och inte på bekostnad av varken dina medarbetare eller dig själv ska kunna skapa en framgångsrik verksamhet.

 

 

leadership heart

“Det lustiga med livet är att om man vägrar att acceptera något annat än det bästa, så är det det man väldigt ofta får.” – W Somerset Maugham

Utbildningsstruktur

Utbildningen blandar teori med praktik och du kommer att får testa nya sätt att tänka och agera. Varje del avslutas med att du får en hemuppgift till nästa träff. Utbildningen löper under 1 år och under det första halvåret träffas vi fem helger, därefter arbetar du vidare i en sk “Master Mind-grupp”. I gruppen supportar ni varandra dessutom ingår individuell coaching samt två uppföljningsträffar på en halvdag.

 

Utbildningsplan, delkurser

De första tre delarna ger dig en djupare förståelse om hur du fungerar och hur mycket du kan påverka dig själv och din omgivning. Vi pratar om prestation, självkänsla och självförtroende.Gästföreläsaren Urban Gattzén kommer bl.a att prata om det personliga varumärket.  Du får nya insikter och konkreta verktyg som kan användas både i arbetssituationer och privat. Del fyra och fem handlar om kommunikation, medvetet ledarskap, målsättning, påverkan och motivation av andra dvs gruppstyrning.

 

  • 1: Medveten Prestation
  • 2: Självbild
  • 3: Vem du är och hur du påverkar andra
  • 4: Attityd, Ansvar och Kommunikation
  • 5: Bestäm framtiden – Medvetet Ledarskap

I kursmaterialet ingår speciellt utarbetade tester, närmare 100 sidor med samlade kunskaper och konkreta verktyg som kan tillämpas inom många skilda områden. Avsikten med kursmaterialet är att det ska kunna användas och vara till stöd under lång tid framöver. Du får också två CD skivor, en med avslappning och suggestionsövningar och en med mindfulness och brainwave entrainment.

 

Plats

Vi möts på Ästad gård i Tvååker – Rustik elegans och jordnära njutning.

 

Utbildning, kost & logi

Priset för utbildningen samt kost och logi är 49 000 kr/person + moms. Utbildning: 36 000 kr, kost & logi: 13 000 kr. Vi kommer förutom ovanstående bjuda på diverse aktiviteter som t.ex Sinnenas spa. 

Ladda ner en pdf om medvetet ledarskap 2.0