Steg 1, en heldag:

Seminariet är en fördjupning av föreläsningen i “Tankens Kraft & Paradigm”.

  • Vi utforska våra undermedvetna begränsningar.
  • Du får lära dig principer för att följa med i flödet, “the flow”.
  • Vi arbetar med målstrategi för att du ska kunna nå dina mål.
  • Du lära dig en teknik för att motverka självsabotage, EFT – emotionell frihetsteknik.

EFT är en enkel teknik för att släppa stress och kunna vara i nuet och uppleva flow. Mer info omEFT!

Steg 2, en heldag:

Seminariet handlar om övertygelser och värderingar. Vi går djupare i vårt inre mönster och studerar våra filter.

  • Vi filtrerar information utefter våra övertygelser, värderingar, attityder, strategier och beslut.
  • Övertygelser är det vi tror och anser om oss själva, vår omgivning och våra mål.
  • Dina övertygelser avspeglas i dina resultat.
  • Våra värderingar är vad vi anser viktigt, och det får oss motiverade.
  • Ni får lära er en effektiv teknik för att minska självsabotage, som kallas för “Tids-Linjen”.