Vad är 5G?

I och med det planerade utbyggnaden av 5G, har det kommit till min kännedom att hundratals forskare, vetenskapsmän och läkare nu varnar för införandet av 5G, på grund av dess allvarliga och [...]

Kritan Kriya meditation

Detta är en kraftfull meditation för att reducera stress, förbättra minnesfunktionen, minska depression, balansera humöret, ge bättre sömn, motverka åldrandet, reducera inflammation och ge ökat [...]

Black Friday 50%

Denna vecka kommer veckomailet 2 dagar tidigare pga Black Friday. Jag erbjuder 50% rabatt på följande produkter: Stärk din självkärlek med 432 Hz: 180 kr Bryt destruktiva relationer [...]