Vill du lära dig lugna dina tankar och känslor? Kunna handskas bättre med din vardag. Minska stress, rädslor och känna att du har mer kontroll över ditt liv?

Då är meditation och mindfulness ett fantastisk verktyg som fler och fler upptäcker. Människor har insett vilka enorma fördelar mindfulness har när det gäller vår mentala förmåga, lösa problem, hantera stress, reducerar emotionella negativa situationer och även hantera fysiska åkommor. Mindfulness betyder medveten närvaro i nuet, utan att döma. ”Ett särskilt sätt att rikta uppmärksamheten; med avsikt, i ögonblicket och utan att värdera det vi uppmärksammar” –  Jon Kabat-Zinn (2003)

En viktig sak när det gäller meditation och mindfulness är precis som när det gäller fysisk träning, det räcker inte att träna en gång för att bygga muskler. Det behövs träning varje dag, se det som en livsstilsändring. Få in en rutin på att dagligen använda mindfulness för att öka ditt välbefinnande och bli mer produktiv.

 

 

Vill du också lära dig meditation och mindfulness?