Hjärtmeditation – ett sätt att förankra ditt medvetande i ditt hjärta. Tänk på att när vi skapar från våra tankar så är vi i huvudet. Vilket innebär att du får det du vill men du får också det motsatta eftersom hjärnan är tudelad, polaritet.
När vi skapar ifrån hjärtat så blir det bra för alla, dig själv, naturen och omgivningen. Då är vi i enhetsmedvetandet ❤🤩❤