I höstas hade jag en fördjupning för er som gått Expand där du hade möjlighet att lära dig att plocka bort eteriska implantat. Då hade jag den fysiskt på plats. Nu tänker jag erbjuda den online via zoom.

Vad är ett implantat?
Eteriska implantat är icke-fysiska enheter som vi kan hitta i vår energikropp. Implantat-enheter opererar i den 4:e dimensionen. (Det finns positiva implantat men fokus här ligger på de negativa.) Implantat-enheter är ofta designade för att hålla oss sovande och energimässigt bundna till 3D-matrisen. De kan blockera flödet av en viss energi, hålla ett eller flera av våra chakran stängda, tanka från vår livskraft, hålla negativ programmering i våra fält och störa förverkligandet av våra naturliga gåvor. De kan också ha en taggningsfunktion.

Det jag nu vill erbjuda alla ni som redan gått expandutbildningen är en fördjupning i hur du tar bort dessa implantat på både dig själv och andra. Jag har utformat ett protokoll där vi identifiera de olika implantaten, samt kollar av i hur många lager och nivåer de befinner sig i. Vi behöver också bryta de kontrakt som är knutna till implantaten samt laga och återställa energikroppen till dess gudomliga original. Vi kommer träna på varandra och plocka bort så många implantat vi kan på varandra och i förlängningen kan du fortsätta att plocka bort egna samt att du kan hjälpa dina familjemedlemmar, vänner och kunder att bli fri sina.

 

Vill du lära dig plocka bort eteriska implantat? Anmäl dig redan idag.
Datum: 11/4 & 18/4 kl. 19-21 online via zoom
Pris: 999 kr